top of page

27.06.1940

Toestel: Bristol Blenheim Mk.IV-f

Code: LA-Y 

Serienummer: L9447

Squadron: 235 Squadron (RAF Coastal Command)

Basis: Bircham Newton (UK)

Airplane: Bristol Blenheim Mk.IV-f

Code: LA-Y

Serial number: L9447

Squadron: 235 Squadron (RAF Coastal Command)

Base: Bircham Newton (UK)

Van links naar rechts / From left to right:

Pilot P/O John R. Cronan (42109 RAF) from New Zealand.

Observer Sgt Aubrey O. Lancaster (755199 RAF).

Air Gunner Sgt Philip L. LLoyd (551596 RAF).

27 juni 1940.

 

Zes Bristol Blenheims van 235 Sqdn. RAF Coastal Command werden op missie gestuurd om in de omgeving van Amsterdam en de westkant van de Zuiderzee uit te kijken naar schepen (vooral invasieschepen) en om uit te kijken naar de bemanning van een Wellington bommenwerper die in de nacht vermist raakte voor de Nederlandse kust.

De Blenheims vertrokken rond 13:00 uur vanaf hun basis in Engeland.

 

De formatie bereikte Nederland bij Noordwijk en vloog daarna richting Amsterdam. In de buurt van Schiphol werden de vliegtuigen beschoten door luchtafweergeschut.

Enige tijd later stopte het luchtafweergeschut doordat Duitse jachtvliegtuigen in de buurt waren welke de Blenheim bemanningen hadden zien opstijgen vanaf Schiphol. De Duitse Messerschmitt Bf109's (onder leiding van Hptm Hubertus von Bonin van 1e Gruppe/Jagdgeschwader 54 en ondersteund door Bf109's van 2e Gruppe/JG54 onder leiding van Ltnt Joachem Schypek, welke waren opgestegen vanaf vliegveld Waalhaven) onderschepten de Blenheim formatie welke zich verspreidde om aan hun belagers te ontkomen.

De Blenheim L9447, LA-Y, werd beschoten door diverse Duitse Messerschmitts en raakte zwaar beschadigd. De bemanningsleden raakten gewond waarna de opdracht werd gegeven om het vliegtuig te verlaten.

Sgt Lancaster probeerde vergeefs het noodluik in de vloer van de Blenheim te openen. P/O Cronan verliet de Blenheim via het ontsnappingsluik bovenin de cockpit maar raakte daarbij het staartstuk van de Blenheim en kwam om het leven. Terwijl Lancaster ook via het bovenluik de L9447 wilde verlaten werd de Blenheim weer beschoten en werd Lancaster uit het vliegtuig geworpen. Hij kan net op tijd zijn parachute openen en komt hard neer in een weiland.

Bij een nabijgelegen boerderij wordt hij verzorgd door een arts die hem daarna naar de plek brengt waar Cronan is neergekomen. Aldaar wordt Lancaster krijgsgevangene gemaakt door een Duitse soldaat.

Schutter Lloyd kon de L9447 niet verlaten door zijn verwondingen en komt om het leven tijdens de crash.

Drie zonen van de familie van Wijk zijn op het land aan het werk aan de Poeldijk en zien de Blenheim neerstorten tegen de Poeldijk en zijn als eersten bij het vliegtuig.

Cronan en Lloyd werden op 1 juli 1940 op de begraafplaats te Waverveen begraven.

Aubrey Lancaster werd afgevoerd naar Duitsland waar hij als krijgsgevangene de rest van de oorlog zou doorbrengen.

Leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS), afd. Vinkeveen-Waverveen, hebben nog enkele jaren na de oorlog de graven geadopteerd en herdenkingen gehouden op 4 mei.

In 1953 werden de stoffelijke resten van J.R. Cronan en P.L. Lloyd herbegraven op de Canadese militaire begraafplaats aan de Ruytershovenweg te Bergen op Zoom (N.Br.), waar zij begraven liggen in graf: plot 8, rij H, graf 8 en 9.

Ter ondersteuning van deze pagina treft u hieronder een fotogalerij aan. Click op een foto om de galerij te openen.

June 27th, 1940.

Six Bristol Blenheims of 235 Sqdn. RAF Coastal Command were dispatched on a mission to search the canals around Amsterdam and west side of the Zuiderzee area for ships (especially invasion barges) and to look out for the crew of a Wellington bomber which was missing off the Dutch coast the night before.

The Blenheims took off from their base in England at around 13:00 hours.

The formation reached The Netherlands at Noordwijk and turned towards Amsterdam. In the area of Schiphol Airbase, the Blenheims were shot at by German anti-aircraft guns (Flak). Sometime later the Flak stopped as German fighter planes were nearby, which the Blenheim crews had seen taking off from Schiphol. The German Messerschmitt Bf109's (under command of Hptm Hubertus von Bonin of the 1st Gruppe/Jagdgeschwader 54 and supported by Bf109's of 2th Gruppe/JG54, under command of Ltnt Joachem Schypek, which had taken off from airbase Waalhaven) intercepted the Blenheim formation, which spread out to escape from their attackers.

l

Blenheim L9447, LA-Y, was shot at by several German Messerschmitt's and got several damaged. The crew got injured and the order was given to abandon the aircraft.

Sgt Lancaster tried to open the escape hatch in the floor of the Blenheim without result. P/O Cronan left the Blenheim from the escape hatch in top of the canopy but hit the tail section of the Blenheim and was killed.

While Lancaster tried to get out of the top escape hatch, the Blenheim was shot at again and Lancaster was thrown out of the plane. He opens his parachute just in time and has a hard landing in a grassland.

He received medical assistance from a doctor in a farmhouse nearby. After that, the doctor brought him to the place where Cronan was found. There, Lancaster was taken prisoner of war by a German soldier.

Gunner Lloyd couldn't escape from the L9447 due to his injuries and was killed in the crash.

Three sons of the van Wijk family were working on the land at the Poeldijk in Waverveen and saw the Blenheim crash against the Poeldijk.

They were the first people at the crash site.

Cronan and Lloyd were buried at the cemetery in Waverveen on July 1st, 1940.

Aubrey Lancaster was transported to Germany and was prisoner of war during the rest of the war.

After the war, members of the Dutch Internal Armed Forces (NBS), section Vinkeveen-Waverveen, adopted the graves and organized Memorial services on May 4th, (Dutch Remembrance Day).

In 1953, the remains of J.R. Cronan and P.L. Lloyd were reburied at the Canadian War Cemetery, Ruytershovenweg in Bergen op Zoom (The Netherlands) where they were given their final resting place in the graves at: plot 8, row H, grave 8 and 9.

The photo gallery below is supporting this webpage.

Click on a photo to open the gallery.

bottom of page