top of page

29.03.1942

Toestel: Vickers Wellington Mk.IV

Code: QT - O

Serienummer: Z1203

Squadron: 142 Squadron RAF Bomber Command

Basis: Grimsby (UK)

Airplane: Vickers Wellington Mk.IV

Code: QT - O

Serial number: Z1203

Squadron: 142 Squadron RAF Bomber Command

Base: Grimsby (UK)

Van links naar rechts / from left to right.

Pilot P/O J.H. Hall (J4114 RCAF).

2nd Pilot F/S L.H. Houghton (964956 RAF).

Navigator F/S J.E. Harritt (957746 RAF).

Wireless Operator F/S A.R. Tidder (745902 RAF).

Front Gunner Sgt G.P. Wadsworth (1280515 RAF).

Rear Gunner Sgt E.J. Pettitt (1194046 RAF).

28/29 maart 1942.

Op de RAF-basis Grimsby (Lincolnshire) werden 7 Vickers Wellington bommenwerpers van 142 Squadron door het grondpersoneel gereed gemaakt voor een missie naar de Duitse stad Lübeck.

De bommenlading van elke Wellington bestond uit 1 bom van 1000 Lbs (453 kg) en 5 van 500 Lbs (227 kg).

In totaal gingen 234 bommenwerpers richting Lübeck waarvan 12 vliegtuigen niet zouden terugkeren waaronder Wellington Z1203 met squadron code QT-O van 142 sqdn. welke zou neerkomen in een weiland te Mijdrecht.

Nadat de bommenwerpers hun bommen boven Lübeck hadden gedropt, werd begonnen aan de terugvlucht.

De bommenwerpers moesten uitkijken voor de Duitse FLAK- stellingen (luchtafweergeschut), zoeklichten en Duitse nachtjager vliegtuigen die de bommenwerpers probeerden neer te halen.

Wellington Z1203 kreeg problemen met de brandstoftoevoer van de motoren. Misschien door FLAK-schade maar dit is niet geheel bekend. Wellington Z1203 vloog boven de Noordzee toen de bemanning zag dat ze met de resterende brandstof Engeland niet zouden kunnen halen. De bemanning besloot terug te vliegen naar de Nederlandse kust om daarna boven land de Wellington te verlaten per parachute. Dat zou een betere overlevingskans geven dan boven zee te springen.

Er werd koers gezet naar de Nederlandse kust en de bemanning sprong boven de provincie Noord-Holland.

Sgt. Pettitt sprong als eerste en landde in Nieuw-Vennep aan de Nieuw Venneperweg waarna hij werd overgebracht naar de lokale politie waar hij de volgende dag werd opgehaald door Duitse soldaten.

 

F/S Tidder en Sgt. Wadsworth kwamen terecht in Kudelstaart en één van deze twee verschuilde zich in de biechtstoel van de RK-kerk, St. Jan te Kudelstaart. Beide vliegers werden overgedragen aan de politie vanwege de zware straffen die men kon krijgen voor het verbergen van geallieerde vliegers.

 

F/S Houghton en F/S Harritt kwamen neer in de Kwakel waar zij beide gevangen werden genomen.

P/O Hall kwam neer in de Thamerpolder te Uithoorn, waar hij zijn parachute verstopte en richting Nes a/d Amstel liep.

In de Bovenkerkerpolder ging Hall naar een boerderij en is daar binnengelaten. De desbetreffende boer wist niet wat hij met de, uit Canada afkomstige, vlieger aan moest en toen de lokale politiewachtmeester zijn melk kwam halen, besloot men dat Hall zich beter kon overgeven aan de Duitsers.

De wachtmeester bracht Hall naar het lokale politie-bureau waar hij later werd opgehaald door Duitse soldaten.

Uiteindelijk kwamen alle vliegers zonder al te veel letsel aan de grond en werden allen krijgsgevangen gemaakt.

De Wellington Z1203 vloog onbemand verder en zou uiteindelijk op een perceel tussen de Tienboerenweg en Middenweg te Mijdrecht neerkomen.

Van het toestel bleef weinig over.

Lokale boeren hebben samen met Duitse soldaten de brokstukken van het weiland verwijderd.

Voor F/S Houghton was dit zijn 2e crash gedurende de oorlog. Hij was ook betrokken bij de crash van Vickers

Wellington T2905 welke op 30 april 1941 in Engeland crashte en waarbij drie van de zes vliegers omkwamen.

March 28/29th, 1942.

On the RAF base at Grimsby (Lincolnshire) seven Vickers Wellingtons of 142 squadron were made ready by ground personnel for a mission to the German city of Lübeck.

The bomb load of each Wellington consisted of 1 bomb of 1000 Lbs (453 kg) and 5 of 500 Lbs (227 kg) each.

In total, 234 bombers went to Lübeck but 12 planes would not return including Wellington Z1203 of 142 squadron using squadron code QT-O. It crashed in a grassland farm field near Mijdrecht.

After the bombers had dropped their bomb loads over Lübeck, the flight home began.

The bombers had to watch out for German FLAK (anti-aircraft guns), searchlights and German night fighter planes who tried to bring down the bombers.

Wellington Z1203 got problems with the fuel lines to the engines. This may have been due to FLAK damage, but this is not confirmed. Wellington Z1203 was flying over the North Sea when the crew realized they couldn't make it back to the UK. The crew decided to turn back to Holland and leave the plane by parachute as they were over land. That would give them a better chance to survive.

Course was set to the Dutch coast and the crew jumped to safety over the province North Holland.

Sgt. Pettitt jumped first and hit the ground in Nieuw-Vennep on the Nieuw Venneperweg. He was brought to the local police where he was picked up the next day by German soldiers.

F/S Tidder and Sgt. Wadsworth came down at Kudelstaart and one of them hid in the St. Jan Roman Catholic Church in Kudelstaart.

Both airmen were handed over to the local police because of the high punishments set by the Germans for helping to hide allied airmen.

F/S Houghton and F/S Harritt came down at de Kwakel and were both captured.

P/O Hall was the last to jump and he landed in the Thamer-polder at Uithoorn. He hid his parachute and walked in the direction of Nes a/d Amstel. In the Boenkerkerpolder Hall went to a nearby farm. The farmer let him in but didn't know what to do with the Canadian pilot.

A little later, the local police officer came to the farm to get his milk for the day and saw the airman. All decided that it would be better that Hall would surrender to the Germans.

Hall was brought to the local police station where he was picked up by the Germans.

All crew members had landed safely on the ground with only minor injuries and were taken Prisoner of War.

Wellington Z1203 flew further without the crew and crashed in a farm field grassland between the Tienboerenweg and Middenweg near Mijdrecht.

The plane was wrecked in the crash.

Local farmers and German soldiers removed the debris from the field.

For F/S Houghton, this was his second crash during the war.

He was also involved in the crash of Wellington T2905 which crashed in England on April 30th, 1941. Three of the six crew members were killed in this crash.

bottom of page