top of page

30.03.1943

Toestel: Avro Lancaster Mk.I

Code: DX-Z

Serienummer: ED761

Squadron: 57 Squadron RAF

Basis: Scampton (UK)

Airplane: Avro Lancaster Mk.I

Code: DX-Z

Serial number: ED761

Squadron: 57 Squadron RAF

Base: Scampton (UK)

Van links naar rechts / From left to right:

Pilot P/O Alfred E. Fisher (143669 RAF).

Flight Engineer Sgt Frank A. Bandeen (1374522 RAF).

Navigator Sgt Harry Richardson (1147351 RAF).

Bomb Aimer Sgt Roy H.G. Taylor (1187123 RAF).

Wireless Operator Sgt Jack Westerdale (1112260 RAF).

Mid Upper Gunner Sgt Alick G. Deane (1197803 RAF).

Rear Gunner Sgt Donald J. Simmons (1335631 RAF).

29/30 maart 1943.

Deze missie van RAF Bomber Command werd uitgevoerd door 329 vliegtuigen (162 Lancasters, 103 Halifaxes en 64 Stirlings) met als doel, het bombarderen van Berlijn (D).

21 (6%) van deze bommenwerpers zouden niet terugkeren in Engeland.

Onder deze bommenwerpers ook de ED761, DX-Z die in Waverveen zou neerstorten.

Door slecht weer en verkeerde weersvoorspelling hadden de bommenwerpers grote moeite hun doel te bereiken.

Lancaster ED761, DX-Z, vertrok om 21:49 uur vanaf zijn basis Scampton in Engeland.

De bemanning had 17 succesvolle vluchten op hun naam staan. Vandaag werd in de bemanning de boordwerktuig-kundige Griffiths vervangen door Sergeant Bandeen.

De bommenlading was 1x 4000Lbs HC bom en 12 SBC met ieder 8x 30Lbs brandbommen.

De vlucht naar Berlijn ging via Denemarken om zo de vijandelijke nachtjagers en luchtdoelgeschut (Flak) te ontwijken.

Rond 01:00 uur werd Berlijn gebombardeerd en begon de terugvlucht. De ED761 had een route meer naar het zuiden genomen dan gepland. Misschien vanwege opgelopen schade en/of een defect.

In Nederland werden alle Duitse nachtjagerbases in gereedheid gebracht om de terugkerende bommenwerpers te onderscheppen.

Vanaf vliegbasis Deelen, nabij Arnhem, startte om 03:30 uur een Messerschmitt Bf110 nachtjager van het 7e Staffel/ Nachtjagdgeschwader 1, met als piloot Lt Werner Rapp en radiotelegrafist/schutter Uffz Hans Ortmann.

Zij werden toegewezen aan de radarsector "Hase", bij Harderwijk. Door deze radarstelling werden zij richting de terugkerende ED761 geleid en ten zuiden van Amsterdam ging Rapp tot de aanval over.

De ED761 werd geraakt, raakte in brand waarna het toestel explodeerde en rond 04:11 uur neerkwam in een weiland aan de Veldweg te Waverveen.

De bommenwerper crashte met hoge snelheid en sloeg een grote krater in het weiland.

De gehele bemanning kwam hierbij om het leven.

In de dagen na de crash werd door de Duitse bezetter en Nederlandse Marechaussee onderzoek gedaan en werden brokstukken en stoffelijke resten geborgen. In opdracht van de Duitsers werden er door lokale boeren brokstukken van het weiland verwijderd.

 

Op 4 april 1943 werd de bemanning begraven op de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk te Waverveen.

 

Leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS), afd. Vinkeveen-Waverveen, hebben nog enkele jaren na de oorlog de graven geadopteerd en herdenkingen gehouden op 4 mei.

 

In 1953 werden de stoffelijke resten van de bemannings-leden herbegraven op de Canadese militaire begraafplaats aan de Ruytershovenweg te Bergen op Zoom (N.Br.), waar zij begraven liggen in een collectief graf: plot 8, rij H,

graf 10-12.

 

Ter ondersteuning van deze pagina treft u hieronder een fotogalerij aan. Click op een foto om de galerij te openen.

March 29th/30th, 1943.

This mission of RAF Bomber Command was done by 329 bombers (162 Lancasters, 103 Halifaxes and 64 Stirlings) and the target was Berlin (Germany).

21 (6%) of these bombers would not return to England.

One of these 21 bombers was Lancaster ED761, DX-Z, which would crash in Waverveen (The Netherlands).

The bombers had difficulties reaching the target area due to bad weather and wrong weather forecasting.

Lancaster ED761, DX-Z took off at 21:49 hours from its base Scampton in England.

The crew had already flown 17 successful sorties. Today Flight Engineer Griffiths was replaced by Sergeant

Bandeen.

The bombload for ED761 was 1x 4000Lbs HC bomb and 12 SBC's each with 8x 30Lbs incendiary bombs.

The flight to Berlin went over Denmark to dodge the enemy night fighters and anti-aircraft guns (Flak).

Around 01:00 hours Berlin was bombarded, and the bombers started their flight home.

The ED761 took a course more south than originally planned, maybe because of damage or a defect.

In The Netherlands, all German night fighter bases prepared themselves to intercept the returning bombers.

At 03:30 hours, a Messerschmitt Bf110 night fighter of the 7th Staffel of Nachtjagdgeschwader 1, with pilot Lt Werner Rapp and wireless operator/ gunner Uffz.Hans Ortmann on board, took off from its airbase Deelen near Arnhem.

They were assigned to radar section "Hase" near Harderwijk and were guided towards the returning ED761 which was flying south of Amsterdam.

Rapp made an attack on the Lancaster and the bomber was hit and started to catch fire which led to an explosion.

Around 04:11 hours the bomber crashed in a pasture (grassland) beside the Veldweg in Waverveen.

The bomber crashed with high speed and caused a big crater in the field.

The whole crew was killed during this incident.

During the days after the crash, research was done by the German authorities and Dutch Police.

Parts of the plane and remains of the crew were salvaged.

Ordered by the Germans, local farmers had to remove the parts of the plane from the field.

On April 4th, 1943, the crew was buried at the cemetery behind the Dutch Reformed church at Waverveen.

After the war, members of the Dutch Internal Armed Forces (NBS), section Vinkeveen-Waverveen, adopted the graves and organized memorial services on May 4th, (Dutch Remembrance Day).

In 1953, the remains of the crewmembers were reburied at the Canadian War Cemetery, Ruytershovenweg in Bergen op Zoom (The Netherlands), where they were given their final resting place in a collective grave at plot 8, row H, grave 10-12.

The photo gallery below is supporting this webpage.

Click on a photo to open the gallery.

bottom of page