top of page

16.04.2017     De neef van Sgt. Westerdale (rechts) bezoekt de crashlocatie (-1-).

05.05.2017     Uit Nieuw-Zeeland: familie van P/O Cronan. Uit Engeland: familie van Sgt Lancaster en Sgt Lloyd. Uit Canada: familie van een ooggetuige van de crash van L9447 (-2-).

07.08.2017     Familieleden van Sgt. Taylor (-3-).

06.04.2018     Familielid van P/O Fisher (-4-).

13.11.2018     Een neef van Sgt. Simmons (-5-).

Mei 2019        Een zoon van een ooggetuige uit Waverveen uit Canada (-6-).

25.06.2019     Een nicht van P/O Cronan uit Nieuw-Zeeland met haar echtgenoot (-7-).

16.04.2017     The nephew of Sgt. Westerdale (right) visits the crash location (-1-).

05.05.2017     From New Zealand: relatives of P/O Cronan. From England: relatives of Sgt Lancaster and Sgt Lloyd. From Canada: relatives of an eyewitness of the crash of L9477 (-2-).

07.08.2017     Relatives of Sgt. Taylor (-3-).

06.04.2018     Relative of P/O Fisher (-4-).

13.11.2018     A nephew of Sgt. Simmons (-5-).

May 2019       A son of an eye witness from Waverveen from Canada (-6-).

25.06.2019     A niece of P/O Cronan from New Zealand with her husband (-7-).

bottom of page