top of page

By: Chris v.d. Linden

13.05.1941

Toestel: Junker 88A-5

Code: 3Z - ?N

Serienummer: 6294

Squadron: 5./KG77

Basis: Schiphol

Airplane: Junker 88A-5

Code: 3Z - ?N

Serial number: 6294

Squadron:  5./KG77

Base: Schiphol

Geen foto's beschikbaar / no photos available.

Flugzeugfuhrer (piloot) Leutnant Hans Drinkler   71039/68

Beobachter/Bomber (bomrichter) Unterofficier Walter Gentzel    71039/67

Bordfunker (telegrafist) Gefreiter Hermann Winkes    71039/60

Luftschütze (schutter) ....   Meilinger

13 mei 1941.

Een Junker 88 bommenwerper van het type A5 met werknummer 6294 en Geschwader code 3Z- ?N, van het 5e Staffel van het 77e Kampfgeschwader, was op de terugvlucht naar zijn basis Schiphol toen het problemen kreeg met zijn rechtermotor en hierdoor moeilijk te vliegen was.

De bemanning deed er alles aan om hun thuisbasis te bereiken, maar de problemen werden steeds groter en de Junker was niet meer in de lucht te houden.

Piloot Drinkler probeerde een noodlanding te maken, maar de Junker stortte neer in de Vinkeveensche en Proosdijer Plassen.

Eén van de bemanningsleden, schutter Meilinger, kan zich vrijmaken uit het neergestorte vliegtuig en wordt door lokale ooggetuigen gered en per roeiboot naar dokter Bijleveld gebracht om nagekeken te worden op verwondingen.

De inmiddels ingelichte burgemeester Mühlradt en wachtmeesters Carsjens en Koeman gingen polshoogte nemen maar konden de juiste locatie niet vinden vanwege

de duisternis.

De groep ging naar dokter Bijleveld en troffen daar de enig overlevende (Meilinger) die zij aan een verhoor onder-wierpen.

De gebeurtenissen werden gemeld aan het bureau Reichskommisar aan de Maliebaan in Utrecht en Rijksinspectie Luchtbeschermingsdienst in Den Haag.

Inmiddels werden de burgemeester en wachtmeesters op de hoogte gebracht van de exacte locatie, waarna zij zich naar de desbetreffende plek begaven. Daar aangekomen zagen zij alleen een klein gedeelte van het vliegtuig. Alleen het staartstuk stak boven het water uit.

De drie resterende bemanningsleden bevonden zich nog in het vliegtuig en de groep zag geen kans de drie mannen uit het toestel te bevrijden.

De crashlocatie werd onder bewaking gesteld door de wachtmeesters totdat enige tijd later dit door Duitse soldaten werd overgenomen. De dagen daarna werd de bewaking gedaan door de Duitse soldaat Max Selck welke was gestationeerd op vliegveld Hilversum.

Op 24 mei 1941 werd het levenloze lichaam van Max Selck aangetroffen in de omgeving van de crashlocatie.

Diverse verhalen gingen in de ronde over zijn dood, maar een duidelijk antwoord was er niet.

Max Selck werd begraven op de begraafplaats St. Barbara te Hilversum en op 26 november 1941 herbegraven op de Nieuwe Ooster begraafplaats in Amsterdam.

De drie omgekomen bemanningsleden van de Junker werden op 26 mei 1941 geborgen en begraven op de Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam.

Uiteindelijk werden alle omgekomen Duitse militairen in Nederland na de oorlog herbegraven op de Duitse ere- begraafplaats in Ysselsteyn (Limburg), waar heden ruim 31.000 soldaten begraven liggen.

Ook de drie omgekomen bemanningsleden van de Junker werden hier op 4 maart 1948 herbegraven.

Piloot Hans Drinkler, geboren 12 februari 1920 in Leipzig, werd herbegraven in vak CX, rij 11, graf 256.

Radiotelegrafist Hermann Winkes, geboren 30 mei 1918 in Berlijn, werd herbegraven in vak CX, rij 11, graf 258.

Bomrichter Walter Gentzel, geboren 19 februari 1916 in Neus/Rhein, werd herbegraven in vak CX, rij 11, graf 257.

Soldaat Max Selck werd op 14 januari 1948 herbegraven in vak CX, rij 7, graf 170.

May 13th, 1941.

 

A Junker 88 from the type A5 with serial number 6294 and squadron code 3Z-?N from the 5th Staffel of the 77nd Kampfgeschwader (Bomb Group), was on its home flight to its base at Schiphol (The Netherlands) when the right engine began having problems which made flying difficult.

The crew tried everything to get back to their home base, but the problems were getting bigger and bigger and the Junker was not flyable anymore.

Pilot Hans Drinkler tried to make an emergency landing but failed and the Junker crashed in the Vinkeveensche and Proosdijerplassen.

One of the German crew members, gunner Meilinger, managed to free himself from the crashed plane and was rescued by locals in a boat who saw the crash.

Meilinger was brought to a nearby doctor (Dr. Bijleveld) to be checked for possible injuries.

In the meantime, mayor Mühlradt was informed. He and police officers Carsjens and Koeman went to the crash site but they couldn't find the right location because of the

darkness.

Then they went to Dr. Bijleveld to see the only survivor (Meilinger) and asked him some questions to hear his story.

The event was reported to the German Reichskommisar at the Maliebaan in Utrecht and the government inspection air protection service at The Hague.

 

Mayor Mülhradt and the police officers found out the exact crash location with the help of some locals and went to the spot.

At the crash site, they could only see a small part of the plane. Only the tail section sticked out of the water.

The three remaining crew were still in the aircraft and the group saw no chance to get them out.

The site was now put under guard of the two policemen.

The Germans took over the guard watch of the crash site.

Guarding was done by German soldier, Max Selck, which came from the airfield at Hilversum where he was stationed.

On May 24th, 1941 the lifeless body of Max Selck was found in the water nearby the crash site. He had drowned.

Several stories have gone around his death, but a clear answer was never found.

Max Selck was buried at the St. Barbara cemetery in Hilversum and was reburied on November 26th, 1941 at the Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

The three crew members from the Junker that died during the crash were buried on May 26th,1941 at the Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

Eventually all German soldiers were reburied at the German War Cemetery in Ysselsteyn (Limburg/The Netherlands) where more than 31.000 German soldiers now rest.

The three crew members from the Junker were also reburied at Ysselsteyn on March 4th, 1948.

Pilot Hans Drinkler, born February 12th, 1920 in Leipzig in plot CX, row 11, grave 256.

Wireless Operator Hermann Winkes, born May 30th, 1918 in Berlin in plot CX, row 11, grave 258.

Bomb aimer Walter Gentzel, born February 19th, 1916 in Neus/Rhein in plot CX, row 11, grave 257.

Soldier Max Selck was reburied in plot CX, Row 7, grave 170 on January 14th, 1948.

bottom of page